BOEKEN

The Brain that Changes Itself

Norman Doidge

The Brain that Changes Itself is een enorm informatief boek dat het begrip ‘neuroplasticiteit’ aan de hand van vele voorbeelden probeert te beschrijven.

Verder worden fantoompijn en revalidatie via spiegeltherapie besproken. Daarnaast worden vele experimenten besproken die helpen het brein beter leren te begrijpen.

Het boek kan vanwege de Engelse taal lastiger te lezen zijn. Ook zijn er hoofdstukken die niet bijdragen aan het helpen begrijpen en overwinnen van chronische pijn. Deze zou je kunnen overslaan.

Scroll to Top
PijnCoach PijnCoach.nl Mobile

Steun PijnCoach.nl

PijnCoach.nl is een particulier iniatief om mensen te helpen die chronische pijn ervaren. Mocht PijnCoach.nl nuttig zijn geweest en wil je bijdragen aan verbetering: